Pradžia Svetainės struktūra
Paieška:

Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinio bendradarbiavimo tikslas yra įgyti žinių ir gerosios patirties iš kitų šalių reguliuojant branduolinę, radiacinę ir fizinę saugą bei dalintis savo patirtimi.

VATESI specialistai dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje ir atstovauja Lietuvos interesus. Taip pat dirba tarptautinių reikalavimų ir taisyklių kūrimo darbo grupėse, keičiasi patirtimi ir gerąja branduolinės energetikos veiklos reglamentavimo ir priežiūros praktika.

 

Bendradarbiaujame su tarptautinėmis organizacijomis:

 

 

VATESI specialistai dalyvauja įvairiose darbo grupėse, kurių tikslas yra pagerinti branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos lygį šalyje ir Europoje. Taip pat bendradarbiaujame su kaimyninių ir kitų šalių branduolinę ir radiacinę saugą reguliuojančiomis institucijomis: Jungtinių Amerikos Valstijų Branduolinio reguliavimo komisija (NRC), Ukrainos valstybine branduolinio reguliavimo inspekcija (SNRIU), Japonijos branduolinę saugą reguliuojančia institucija (NRA) ir kt.

Pagal tarpvalstybinius susitarimus su Danija, Norvegija, Latvija, Lenkija esame įsipareigoję suteikti informaciją apie branduolinius įvykius Lietuvoje. Taip pat keičiamės informacija pagal bendradarbiavimo susitarimą tarp VATESI ir Švedijos branduolinę ir radiacinę saugą reguliuojančiosios institucijos (SSM).

 

Tarptautinių įsipareigojimų vykdymas

 

Pagal kompetenciją vykdome Lietuvos įsipareigojimus numatytus Branduolinės saugos konvencijoje, Jungtinėje panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijoje, Konvencijoje dėl ankstyvo pranešimo apie branduolinę avariją, Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijoje, Branduolinio ginklo neplatinimo ir kitose tarptautinėse sutartyse.

 

 

Atnaujinta: 2015-04-15