Pradžia Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI išduodamos licencijos ir leidimai

 

Licencija (leidimas, laikinasis leidimas) – dokumentas, suteikiantis teisę verstis licencijoje (leidime, laikinajame leidime) nurodyta veikla laikantis teisės aktuose nustatytų sąlygų bei reikalavimų.

 

VATESI išduoda licencijas, leidimus ir laikinuosius leidimus, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatyme ir Radiacinės saugos įstatyme.

 

VATESI išduodamos licencijos ir leidimai branduolinės energetikos srityje, nustatyti Branduolinės saugos įstatyme skirti branduolinės energetikos objektų licencijavimui, vežimo (branduolinių, branduolinio kuro ciklo medžiagų, radioaktyviųjų atliekų, susidariusių branduolinio kuro ciklo metu) licencijavimui ir branduolinių bei daliųjų medžiagų įsigyjimo, turėjimo ir naudojimo licencijavimui.

 

 

 VATESI išduodamos licencijos ir laikinieji leidimai branduolinės energetikos srities veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais nustatytos Radiacinės saugos įstatyme.

 

 

 

Atnaujinta: 2015-11-04