Pradžia Svetainės struktūra
Paieška:

Branduolinės saugos, fizinės saugos, radiacinės saugos ir branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės teisinis reglamentavimas

Branduolinė sauga yra šalių, naudojančių branduolinę energiją taikiems tikslams, prioritetinis uždavinys. Tam užtikrinti kiekviena šalis privalo sukurti efektyvią infrastruktūrą ir teisės aktų sistemą. Įvykus avarijai branduolinės energetikos objektuose, žalingi padariniai jaučiami toli už šalies ribų, todėl tarptautinė bendruomenė skiria didžiulį dėmesį branduolinės energetikos valdymo problemoms ir teisiniam jų reglamentavimui. Tarptautinės institucijos padeda šalims gerinti branduolinę saugą bei rengia tarptautines sutartis, kuriose nustatomi reikalavimai saugiam branduolinės energetikos objektų eksploatavimui bei kontrolei.

 
Lietuva yra prisijungusi prie pagrindinių tarptautinių sutarčių ir konvencijų, susijusių su saugiu branduolinių objektų eksploatavimu ir branduolinių medžiagų naudojimu. 
 

Vadovaudamasi tarptautinėse sutartyse nustatytais principais ir reikalavimais, Lietuva sukūrė nacionalinę teisės sistemą, pagal kurią reguliuojama branduolinė sauga. Reikalavimai branduolinei saugai griežtėja, todėl teisės sistema nuolat tobulinama. 

 

 Pagrindiniai teisės aktai, susiję su branduolinės energijos naudojimu taikiems tikslams, yra Branduolinės energijos įstatymas, Branduolinės saugos įstatymas, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas ir Radiacinės saugos įstatymas. Vadovaudamasi šiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir, jos įgaliotos institucijos rengia šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, VATESI yra atsakinga už branduolinės saugos, fizinės saugos, radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais bei branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės teisės normų nustatymą.

 

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programa 2015-2019 metams ir Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros metiniai planai

 

Vadovaujantis VATESI viršininko 2014 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 22.3-44A, VATESI yra sudaryta Teisės aktų peržiūros ir rengimo, planavimo, iniciavimo vykdymo  ir  (ar) koordinavimo darbo grupė (veikia nuo 2009 m.). Ši grupė, vadovaudamasi Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.1-2014 „Branduolinės saugos reikalavimų ir branduolinės saugos taisyklių rengimo tvarkos aprašas“, patvirtintų 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 22.3-58 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.1-2014 „Branduolinės saugos reikalavimų ir branduolinės saugos taisyklių rengimo tvarkos aprašas“ pavirtinimo“, IV skyriumi ir Teisės aktų rengimo procedūros aprašu, patvirtintu VATESI viršininko 2014 m. vasario 28 d.  įsakymu  Nr. 22.3-44 „Dėl  Teisės aktų rengimo procedūros aprašo patvirtinimo“, rengia Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programą  5 metams ir Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros metinį planą.

 

2015 metai

 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 22.3-250 "Dėl branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programos 2015-2019 metams ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015 m. metinio plano patvirtinimo“  

 

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015-2019 m. programa

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015-2019 m. programos lentelės Suvestinė redakcija

 

VATESI tvirtinamų Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2015 metų metinio plano suvestinė redakcija

 

ARCHYVAS

 

 2010 metai

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programa 2010-2014 metams

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2010 m. metinis planas

 

2010 m. balandžio 29 d. VATESI viršininko įsakymas Nr. 22.3-43 „Dėl 2009 metų gruodžio 31 d. VATESI viršininko įsakymo Nr. 22.3-136 „Dėl branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programos 2010-2014 metams ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2010 m. metinio plano tvirtinimo“ papildymo“

 

2011 metai

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 112 "Dėl VATESI  viršininko 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-136 „Dėl branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programos 2010-2014 metams ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2010 m. metinio plano tvirtinimo“ pakeitimo"

 

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programa 2010-2014 metams
AKTUALI REDAKCIJA (nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31)

 

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2010-2014 m. lentelė  


Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2011 m. metinis planas

 

2012 metai

 Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 129 "Dėl VATESI  viršininko 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-136 „Dėl branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programos 2010-2014 metams ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2010 m. metinio plano tvirtinimo“ pakeitimo"

 

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programa 2010-2014 metams ir Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2010-2014 m. lentelė  
AKTUALI REDAKCIJA (nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31)

 Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2012 m. metinis planas

 

2013 metai

 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 22.3-154 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2009 metų gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-136 „Dėl branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programos 2010-2014 metams ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2013 m. metinio plano tvirtinimo“ pakeitimo“

 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2013 m. sausio 3 d. įsakymas "Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2012 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 22.3-154 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2009 metų gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-136 „Dėl branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programos 2010-2014 metams ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2013 m. metinio plano tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo"

 

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programa 2010-2014 metams

 

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2010-2014 m. lentelė

(AKTUALI REDAKCIJA nuo 2013-01-03 iki 2013-12-31)

 

VATESI tvirtinamų Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2013 metų metinis planas

 

2014 metai

 

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 22.3-122 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2009 metų gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-136 „Dėl branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų tobulinimo programos 2010-2014 metams ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2010 m. metinio plano tvirtinimo“ pakeitimo“ ir branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2014 m. metinio plano patvirtinimo“

 

Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2010-2014 m. lentelė

 

VATESI tvirtinamų Branduolinės saugos normatyvinių techninių dokumentų rengimo ir peržiūros 2014 metų metinis planas