Pradžia Svetainės struktūra
Paieška:

Radiacinis fonas

Radiacinis fonas – tai jonizuojančiosios spinduliuotės lygis aplinkoje, kurio matavimo vienetas SI sistemoje yra Sv/h (sivertai per valandą). Kadangi tai yra didelis matavimo vienetas, dažniausiai naudojami mažesni radiacinio fono matavimo vienetai µSv/h arba nSv/h.

1 µSv/h=0,000001 Sv/h

1 nSv/h=0,000000001 Sv/h

Ankščiau jonizuojančiosios spinduliuotės lygiui matuoti buvo naudojamas vienetas R/h (rentgenai per valandą).

1 Sv=100 R arba 10µR/h = 100nSv/h.

Vidutinis radiacinis fonas Lietuvoje svyruoja nuo 50 iki 120 nSv/h.

Radiacinį foną nulemia gamtinė jonizuojančioji spinduliuotė ir spinduliuotė nuo dirbtinių šaltinių.

Gamtinę jonizuojančiąją spinduliuotę sudaro kosminė ir gamtinių radionuklidų spinduliuotė.

 

Kosminė spinduliuotė – branduolinių dalelių srautas, pasiekiantis Žemę iš kosminės erdvės, taip pat ir iš Saulės. Pirminei spinduliuotei sąveikaujant su atmosferos atomais ir molekulėmis, susidaro daug naujų dalelių – antrinė kosminė spinduliuotė, kurią sudaro elektronai, gama kvantai, neutronai, mezonai. Sąveikos atmosferoje metu susidaro ir radionuklidai. Žemės paviršių pasiekia tik dalis spinduliuotės, kadangi atmosfera ją sugeria. Kosminė spinduliuotė sudaro 16 proc. visos gamtinės spinduliuotės ir 13 proc. bendro radiacinio fono. Taip yra jūros lygyje. Kylant aukštyn kosminės spinduliuotės indėlis stiprėja.

 

Gamtinių radionuklidų spinduliuotę skleidžia žemės uolienose, dirvoje, grunte, statybinėse medžiagose esantys natūralios kilmės radionuklidai, susidarantys skylant uranui, toriui, kaliui, kurių skilimo pusamžis siekia milijardus metų ir kurie uolienose yra dar nuo žemės susidarymo. Yrant uolienoms, išsiveržiant vulkanams ir kitų procesų metu radionuklidai pasklinda aplinkos ore, per milijonus metų nemažai radionuklidų susikaupė jūrose ir vandenynuose.

 

Lietuvos gyventojų vidutinė metinė apšvitos dozė, sąlygota gamtinės kilmės šaltinių, yra 2,2 mSv, iš kurių:

apie 1 mSv lemia radonas patalpose,

0,35 mSv sudaro kosminė spinduliuotė,

0,06 mSv sąlygoja gruntas lauke,

0,45 mSv lemia statybinės medžiagos patalpose,

0,34 mSv apšvitą sąlygoja radionuklidai, esantys žmogaus kūne.

Pasaulio gyventojams metinės gamtinės apšvitos sąlygotos apšvitos dozės vidurkis yra 2,4 mSv.

 

Spinduliuotę nuo dirbtinių šaltinių nulemia radionuklidai, pasklidę aplinkoje dėl branduolinių sprogdinimų, radiacinių avarijų bei mokslo tiriamųjų reaktorių ir atominių elektrinių veiklos. Dabartiniu metu (nevykdant antžeminių branduolinių sprogdinimų) spinduliuotė nuo dirbtinių šaltinių prie gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės prideda 1 – 3 proc.


Vidutinė Europos gyventojo apšvita nuo natūralių ir dirbtinių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių Daugiau informacijos galite rasti 

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/radiation_protection_en.pdf

 

Atnaujinta: 2010-09-30