Pradžia Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI naujienos

2015-12-15

Patikrintos avarinės parengties priemonės radioaktyviųjų atliekų saugyklose

 

Spalio 29 d. VATESI atliko Ignalinos AE avarinės parengties priemonių įgyvendinimo patikrinimą Panaudoto branduolinio kuro ir Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų buferinėje saugyklose.

 

VATESI inspektoriai tikrino avarinių situacijų likvidavimui skirtą dokumentaciją bei instrukcijas, domėjosi, kaip atliekamas personalo apmokymas avarinės parengties klausimais. Taip pat patikrintas avarijų likvidavimui skirtų priemonių bei asmeninės apsaugos priemonių atitikimas VATESI reikalavimams bei Ignalinos AE avarijų valdymo instrukcijų nuostatoms.

 

Patikrinimo metu nustatyta viena neatitiktis, susijusi su avarinės parengties priemonių transportavimu avarinių situacijų metu, ir pateiktos rekomendacijos Ignalinos AE nuolatos sekti avarinės parengties priemonių galiojimo terminus bei atlikti periodinę priemonių patikrą, siekiant įsitikinti, kad jos galės būti efektyviai panaudotos įvykus avarijai.


Archyvas