Pradžia Svetainės struktūra
Paieška:

VATESI naujienos

2015-11-16

Ignalinos AE patikrinti atlikti išmontavimo ir dezaktyvavimo darbai

Spalio 23 d. VATESI atliko Ignalinos AE 2-ojo energijos bloko reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos įrenginių išmontavimo ir dezaktyvavimo darbų (B9-0(2) projektas) vykdymo patikrinimą.

Patikrinimo metu VATESI specialistai įvertino atliktų darbų ataskaitas ir tikrino, kaip yra saugomos projekto vykdymo metu susidariusios labai mažai aktyvios trumpaamžės radioaktyviosios ir nebekontroliuojamojo lygio (t.y. neužterštos radioaktyviomis medžiagomis) atliekos.

Patikrinimo metu pažeidimų ar neatitikimų, galinčių turėti įtakos branduolinei ar radiacinei saugai, nenustatyta.  

Įgyvendindama B9-0(2) projektą Ignalinos AE panaudojo ankstesniame, B9-0, projekte (1-ojo energijos bloko reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos dalies išmontavimas ir dezaktyvavimas) įgytą patirtį, tai leido 2-ojo energijos bloko reaktoriaus avarinio aušinimo sistemos įrangos išmontavimo darbus užbaigti 2 mėnesiais anksčiau. Taip pat pavyko pagerinti darbo sąlygas – atskyrus išmontavimo ir dezaktyvavimo veiklas buvo reikšmingai sumažintos projekte dirbusių darbuotojų gautos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote dozės.

Šio projekto įgyvendinimo metu iš viso susidarė 940,4 tonų neužterštų radioaktyviosiomis medžiagomis (0 klasės) ir 30,6 tonų labai mažai aktyvių trumpaamžių radioaktyviųjų (A klasės) atliekų.


Archyvas