Pradžia Svetainės struktūra
Paieška:

Ignalinos AE

Ignalinos atominė elektrinė

Ignalinos atominėje elektrinėje sumontuoti du RBMK-1500 reaktoriai. Pirmasis pradėtas eksploatuoti 1983 m. gruodžio pabaigoje, antrasis - 1987 m. rugpjūtį. Per 11 statybos metų 1987 m. buvo pastatyta tuo metu pati galingiausia atominė elektrinė pasaulyje. Statant atominę elektrinę buvo pastatyta: 142 km kelių, 50 km geležinkelio kelių, 390 km ryšio linijų, 334 km elektros linijų, 133 km kanalizacijos linijų ir 164 km šiluminių tinklų. Taip pat buvo sunaudota 3544000 m3 gelžbetonio konstrukcijų, 76480 t armatūros.

 

2004 m. gruodžio 31 d. buvo galutinai sustabdytas Ignalinos AE 1-asis energijos blokas, o 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2-asis energijos blokas pagal Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą protokolą. Nuo 1991 metų Ignalinos atominės elektrinės valstybinę branduolinės saugos reguliavimą ir priežiūrą vykdo VATESI.

 

 

Principinė AE su RBMK-1500 reaktoriumi šiluminė schema

 

(AVS – apsaugos ir valdymo sistema)

 

Principinė Ignalinos atominės elektrinės šiluminė schema yra tokia pat kaip ir kitų atominių elektrinių su RBMK tipo reaktoriais. Pagrindiniai cirkuliaciniai siurbliai paduoda vandenį iš apačios į aktyviojoje zonoje esančius technologinius kanalus ir aušina juose patalpintas branduolinio kuro rinkles. Garo ir vandens mišinys iš aktyviosios zonos kanalų paduodamas į būgninius separatorius, iš kur garas tiekiamas į garo turbinas (turbina sudaryta iš vieno aukšto slėgio cilindro ir keturių žemo slėgio cilindrų). Ant to paties veleno yra prijungtas elektros generatorius, kuris per transformatorių atiduoda pagamintą elektros energiją į tinklą.

Turbinoje atidirbęs garas kondensuojasi kondensatoriuose (iš viso yra 4), iš jų kondensato siurbliais paduodamas į deaeratorių, o iš jo maitinimo siurbliais paduodamas į būgninį separatorių.

Separuotas vanduo, kartu su į jį įmaišytu maitinimo vandeniu, iš būgninių separatorių pagrindiniais cirkuliaciniais siurbliais grąžinamas į aktyviosios zonos technologinius kanalus.

 

        Detalesnės informacijos apie IAE galima rasti šiuose interneto tinklapiuose:

 

        http://www.iae.lt

        http://www.lei.lt/insc/sourcebook/

        Aktyvumo matavimo vienetas Bekerelis (Bq)

        Radiacinis fonas

        Radionuklidų išmetimai į aplinką